Risikoanalyse

Risikoanalyse er en studie av risiko for å få innsikt i hva slags hendelser som kan skje, hvorfor og hva konsekvensene vil kunne være. Den inneholder vurderinger av hvor trolige de ulike  hendelsene og de påfølgende konsekvensene er. Denne innsikten kan så brukes som underlag for å ta beslutninger om risiko, for eksempel når en skal velge blant ulike beslutnings-alternativer og vurdere om en aktivitet har en akseptabel risiko/sikkerhet eller ikke.

I dagligtalen brukes ordene risikoanalyse, risikovurdering og risikoevaluering om hverandre. I en risikofaglig sammenheng skilles disse tre ordene ved at risikoanalyse defineres som ovenfor, risikovurdering omfatter både risikoanalyse og risikoevaluering, og risikoevaluering forstås som en prosess for å sammenligne resultatene fra risikoanalysen med gitte kriterier og referanseverdier for å lettere å kunne ta stilling til om risikoen er for høy, om det er behov for tiltak, og så videre.

Risiko

SANNSYNLIGHET x KONSEKVENS

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.