Synes du HMS er dyrt…prøv en ulykke!!

Vi kan hjelpe deg med:

 • Risikoanalyser
 • Internkontroll
 • Kvalitetssystem
 • ISO 14001 Miljøstandard
 • ISO 9001 Kvalitetsstandard
 • ISO 45001 Arbeidsmiljø
 • Hazop
 • Hazid
 • GAP Analyser
 • Sikker Jobb Analyse
 • Avvikssystemer
 • Dokumenteringssystemer
 • Søknader
 • Stillingsinstrukser
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Intern/ekstern revisjon
 • Leverandørundersøkelser
 • Websider
 • Personalhåndbok
 • Kvalitetshåndbok
 • HMS håndbok
 • MTO Model
 • Varmt Arbeid kurs
 • Førstehjelp / HLR / Hjertestarterkurs

Mvh

Magne Arnø Møksvold

Tlf 45604688